ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
ตุลาคม 2565
31 ต.ค. 65 -

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
พฤศจิกายน 2565
8 พ.ย. 65 -

วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
9 พ.ย. 65 -

การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor) (รุ่นที่ 1/2566) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
ธันวาคม 2565
1 ธ.ค. 65 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins