ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
กรกฎาคม 2567
27 ก.ค. 67 -

กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านอาหาร **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
31 ก.ค. 67 -

การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
สิงหาคม 2567
1 ส.ค. 67 - 2 ส.ค. 67

การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
14 ส.ค. 67 -

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive Law and Regulation) **UPDATE ปี 2566**

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
22 ส.ค. 67 -

แนวทางการแสดงฉลากอาหารของจีนตามมาตรฐานใหม่ **Update**

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
30 ส.ค. 67 -

วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
31 ส.ค. 67 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2567

31 ส.ค. 67 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

31 ส.ค. 67 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2567) **UPDATE**

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
กันยายน 2567
5 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67

ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
20 ก.ย. 67 -

ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP 2022 ในโรงงานอาหาร (update) (รุ่นที่ 3/2567) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
28 ก.ย. 67 -

ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins