ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
พฤษภาคม 2565
27 พ.ค. 65 -

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร ***เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

599 599
28 พ.ค. 65 -

กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านอาหาร (รุ่นที่ 1/2565) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
มิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 65 -

การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
23 มิ.ย. 65 -

การประยุกต์ใช้ Prebiotic และ Probiotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
25 มิ.ย. 65 -

กัญชา-กัญชง กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
29 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

5,000 5,300
29 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

โครงการศึกษาดูงานการปลูกกัญชาและโอกาสสร้างธุรกิจกัญชาในผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเวชสำอาง **NEW**

(2 วัน 1 คืน) เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

9,900 9,900
30 มิ.ย. 65 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2565

30 มิ.ย. 65 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

กรกฎาคม 2565
1 ก.ค. 65 -

ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP 2020 ในโรงงานอาหาร (รุ่นที่ 2/2565) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
4 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65

การสกัดและนำพืชกัญชามาใช้ในอาหาร (รุ่นที่ 2/2565) **NEW**

ณ ห้องอมรินทร์ และห้อง Cooking Class ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

7,900 7,900
6 ก.ค. 65 -

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (G3 : กลุ่มเครื่องดื่ม และไอศกรีม)

ณ ห้องอมรินทร์ และห้อง Cooking Class ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

4,900 4,900
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins