ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
กันยายน 2566
30 ก.ย. 66 -

วิธีการคำนวณและการจัดทำฉลากโภชนาการ **HOT**

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
ตุลาคม 2566
4 ต.ค. 66 -

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) (รุ่นที่ 2/2566)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
11 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66

การออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อการป้องกันและบำบัดโรค (Food Therapy) (รุ่นที่ 2/2566)

ณ ห้องอมรินทร์ และห้องปฏิบัติการทางอาหาร อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

7,900 7,900
25 ต.ค. 66 -

ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP 2022 ในโรงงานอาหาร (update) (รุ่นที่ 1/2567) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
30 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
31 ต.ค. 66 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

31 ต.ค. 66 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2566

พฤศจิกายน 2566
3 พ.ย. 66 -

การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
28 พ.ย. 66 -

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
ธันวาคม 2566
7 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2567)

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins