ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
มีนาคม 2567
2 มี.ค. 67 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2567) **UPDATE**

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
6 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2567)

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
21 มี.ค. 67 -

แนวทางการแสดงฉลากอาหารของจีนตามมาตรฐานใหม่ **Update** เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
30 มี.ค. 67 -

วิธีการคำนวณและการจัดทำฉลากโภชนาการ **Udate 2567**

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
31 มี.ค. 67 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2567

31 มี.ค. 67 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins