ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
มีนาคม 2564
18 มี.ค. 64 -

เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) (รุ่นที่ 1/2564)

ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ 1 ชั้น L โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

3,200 3,400
มิถุนายน 2564
10 มิ.ย. 64 -

การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
10 มิ.ย. 64 -

การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
15 มิ.ย. 64 -

เตรียมความพร้อม PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร **NEW** เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook Group

999 999
18 มิ.ย. 64 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
21 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64

เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร

ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
22 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2564)

เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

6,800 7,200
29 มิ.ย. 64 -

การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

2,000 2,000
30 มิ.ย. 64 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2564

30 มิ.ย. 64 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

กรกฎาคม 2564
1 ก.ค. 64 - 2 ก.ค. 64

การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2564)

เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

5,000 5,300
1 ก.ค. 64 - 2 ก.ค. 64

ทริปศึกษาดูงานการปลูกกัญชาและโอกาสสร้างธุรกิจกัญชาสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเวชสำอาง

เลื่อนเป็น 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ วังน้ำเขียว & เขาใหญ่

8,900
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins