สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญ
    

บริการสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญ

 

บริการสกัดน้ำมันหอมระเหยและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร
 

 • •  สถาบันอาหาร ให้บริการสกัดน้ำมันหอมระเหยและสารสำคัญจากพืชสมุนไพร เหมาะสำหรับนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป อาหารเพื่อสุขภาพ ยา และเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมสารสกัดในอนาคต
   
 • •  การใช้คลื่นไมโครเวฟในการสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพร (Microwave Assisted Extraction)
  • -    เทคโนโลยีการสกัดแบบไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
  • -    สกัดปริมาณสารสำคัญของสมุนไพรได้มากขึ้น
  • -    กำหนดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสมุนไพรแต่ละชนิดได้ตามความเหมาะสม ทำให้ไม่สูญเสียสารสำคัญของสมุนไพร
    

 

 

 

 

บริการตรวจวิเคราะห์สารให้กลิ่นในข้าว 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP)

 • •  สถาบันอาหาร ให้บริการ ตรวจวิเคราะห์สารให้กลิ่น 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) ในข้าว และสารสกัดใบเตย
 • •  ความหอมของข้าวสามารถวิเคราะห์ได้ โดยการนำเทคนิคทางเคมีมาประยุกต์ เพื่อตรวจวัดปริมาณความหอมที่มีในเมล็ดข้าว ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography : GC) ซึ่งความหอมของข้าวสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวหอมมะลิได้
   

 

 
 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มประเมินความปลอดภัยและสารสกัด

 

คุณนูรดา สะบาหานาเล๊าะ โทร 02-422-8688 ต่อ  5503


คุณสุธิดา อัศวมงคลศิริ โทร 02-422-8688 ต่อ 5505

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins