สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กิจกรรม NFI
แถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่32) สถาบันอาหาร - สภาหอการค้าฯ – สภาอุตสาหกรรม
แถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่32) สถาบันอาหาร - สภาหอการค้าฯ – สภาอุตสาหกรรม
10/05/2023 อ่านต่อ
update
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันอาหาร
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันอาหาร
21/04/2023 อ่านต่อ
update
สถาบันอาหารร่วมงานครบรอบ 81 ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เเละบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สถาบันอาหารร่วมงานครบรอบ 81 ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เเละบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
10/03/2023 อ่านต่อ
ดีพร้อม แถลงผลสำเร็จโครงการ DIPROM Fruit Creation  ยกระดับ SMEs รุกตลาดผลไม้แปรรูป สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 17.5 ล้านบาท
ดีพร้อม แถลงผลสำเร็จโครงการ DIPROM Fruit Creation ยกระดับ SMEs รุกตลาดผลไม้แปรรูป สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 17.5 ล้านบาท
17/01/2023 อ่านต่อ
ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย  (DIPROM Target Agro-Industry)  หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
19/12/2022 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
30/11/2022 อ่านต่อ
DIPROM FRUIT CREATION  พัฒนาทักษะเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ด้วยเมนูฝรั่งเพื่อสุขภาพ แยมอเนกประสงค์ฝรั่งรสบ๊วยสูตรน้ำตาลน้อย และน้ำสลัดฝรั่งบ๊วยสูตรคีโต
DIPROM FRUIT CREATION พัฒนาทักษะเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ด้วยเมนูฝรั่งเพื่อสุขภาพ แยมอเนกประสงค์ฝรั่งรสบ๊วยสูตรน้ำตาลน้อย และน้ำสลัดฝรั่งบ๊วยสูตรคีโต
25/11/2022 อ่านต่อ
อาชีพ DIPROM…พร้อม!! กับกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหาร จ.สุโขทัย
อาชีพ DIPROM…พร้อม!! กับกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหาร จ.สุโขทัย
24/11/2022 อ่านต่อ
อาชีพ DIPROM จ.นนทบุรี… เพิ่มความรู้… สร้างรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม
อาชีพ DIPROM จ.นนทบุรี… เพิ่มความรู้… สร้างรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม
23/11/2022 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins