กิจกรรม NFI
สถาบันอาหารและบริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์
สถาบันอาหารและบริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์
19/05/2021 อ่านต่อ
update
3 หน่วยงาน อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สถาบันอาหาร และกลุ่มผู้ประกอบการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล และลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมกัน
3 หน่วยงาน อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สถาบันอาหาร และกลุ่มผู้ประกอบการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล และลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมกัน
20/04/2021 อ่านต่อ
update
Local to Global: Visions of Isan
Local to Global: Visions of Isan
03/04/2021 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร เดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมกัญชง
สถาบันอาหาร เดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมกัญชง
02/04/2021 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ สถาบันอาหาร สถาบันอาหาร และ บริษัท หลุยส์โมดา จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การยกระดับอาหารแปรรูปเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานทางเลือก
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ สถาบันอาหาร สถาบันอาหาร และ บริษัท หลุยส์โมดา จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การยกระดับอาหารแปรรูปเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานทางเลือก
19/03/2021 อ่านต่อ
การอบรม กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564
การอบรม กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564
08/03/2021 อ่านต่อ
สอห.-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)–วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับสภาวะทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
สอห.-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)–วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับสภาวะทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
24/02/2021 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร - สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมส่งเสริมความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ
สถาบันอาหาร - สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมส่งเสริมความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ
19/02/2021 อ่านต่อ
การแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร ครั้งที่ 29 เรื่องสถานการณ์ธุกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
การแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร ครั้งที่ 29 เรื่องสถานการณ์ธุกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
18/02/2021 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) และคณะ ในโอกาสปรึกษาหารือ “การสร้างความยั่งยืนด้านอุตสาหกรรมอาหาร”
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) และคณะ ในโอกาสปรึกษาหารือ “การสร้างความยั่งยืนด้านอุตสาหกรรมอาหาร”
09/02/2021 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเข้าพบเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
06/01/2020 อ่านต่อ
สถาบันอาหาร ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
สถาบันอาหาร ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
16/12/2019 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins