สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กิจกรรม NFI
ดีพร้อม แถลงผลสำเร็จโครงการ DIPROM Fruit Creation  ยกระดับ SMEs รุกตลาดผลไม้แปรรูป สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 17.5 ล้านบาท
ดีพร้อม แถลงผลสำเร็จโครงการ DIPROM Fruit Creation ยกระดับ SMEs รุกตลาดผลไม้แปรรูป สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 17.5 ล้านบาท
17/01/2023 อ่านต่อ
update
ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย  (DIPROM Target Agro-Industry)  หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
19/12/2022 อ่านต่อ
update
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
30/11/2022 อ่านต่อ
DIPROM FRUIT CREATION  พัฒนาทักษะเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ด้วยเมนูฝรั่งเพื่อสุขภาพ แยมอเนกประสงค์ฝรั่งรสบ๊วยสูตรน้ำตาลน้อย และน้ำสลัดฝรั่งบ๊วยสูตรคีโต
DIPROM FRUIT CREATION พัฒนาทักษะเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ด้วยเมนูฝรั่งเพื่อสุขภาพ แยมอเนกประสงค์ฝรั่งรสบ๊วยสูตรน้ำตาลน้อย และน้ำสลัดฝรั่งบ๊วยสูตรคีโต
25/11/2022 อ่านต่อ
อาชีพ DIPROM…พร้อม!! กับกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหาร จ.สุโขทัย
อาชีพ DIPROM…พร้อม!! กับกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหาร จ.สุโขทัย
24/11/2022 อ่านต่อ
อาชีพ DIPROM จ.นนทบุรี… เพิ่มความรู้… สร้างรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม
อาชีพ DIPROM จ.นนทบุรี… เพิ่มความรู้… สร้างรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม
23/11/2022 อ่านต่อ
เดินหน้าต่อเนื่อง...กับกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหาร จ.สุโขทัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดินหน้าต่อเนื่อง...กับกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหาร จ.สุโขทัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/11/2022 อ่านต่อ
เริ่มแล้ว…DIPROM เร่งเครื่องเดินหน้าเพิ่มทักษะ ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เริ่มแล้ว…DIPROM เร่งเครื่องเดินหน้าเพิ่มทักษะ ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
20/11/2022 อ่านต่อ
DIPROM เดินหน้าพัฒนาทักษะ ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จำนวน 30 ครั้ง รวม 6,000 คน
DIPROM เดินหน้าพัฒนาทักษะ ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จำนวน 30 ครั้ง รวม 6,000 คน
20/11/2022 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins