สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กิจกรรม NFI
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส
17/08/2022 อ่านต่อ
update
มอบใบรับรอง GMP สถานที่ผลิตโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง
มอบใบรับรอง GMP สถานที่ผลิตโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง
16/08/2022 อ่านต่อ
update
การประชุมหารือ กรอบแนวทางดำเนินงานยกระดับ Bangkok Street Food
การประชุมหารือ กรอบแนวทางดำเนินงานยกระดับ Bangkok Street Food
02/08/2022 อ่านต่อ
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างสถาบันอาหาร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างสถาบันอาหาร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
26/07/2022 อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน @คญาฟาร์ม “โอกาสสร้างธุรกิจ กัญชา กัญชง : การปลูก อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร อุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ (ยา, เวชสำอาง)
ศึกษาดูงาน @คญาฟาร์ม “โอกาสสร้างธุรกิจ กัญชา กัญชง : การปลูก อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร อุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ (ยา, เวชสำอาง)
29/06/2022 อ่านต่อ
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมงาน
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมงาน "เปิดตัวสมาคมกัญชงไทย thaha.org"
25/06/2022 อ่านต่อ
กิจกรรม ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรม ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23/06/2022 อ่านต่อ
สถาบันการสร้างชาติ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 13 กลุ่ม 2 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันอาหาร
สถาบันการสร้างชาติ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 13 กลุ่ม 2 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันอาหาร
22/06/2022 อ่านต่อ
การประชุมหารือแนวทางการบริโภคกัญชง กัญชา อย่างปลอดภัย และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหารที่มีกัญชง/กัญชา เป็นส่วนประกอบ
การประชุมหารือแนวทางการบริโภคกัญชง กัญชา อย่างปลอดภัย และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหารที่มีกัญชง/กัญชา เป็นส่วนประกอบ
20/06/2022 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins