สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กิจกรรม NFI
งานแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่ 31) เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
งานแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่ 31) เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
19/05/2022 อ่านต่อ
update
สถาบันการสร้างชาติ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันอาหาร
สถาบันการสร้างชาติ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันอาหาร
18/05/2022 อ่านต่อ
update
งาน Cannabis Workshop for Food and Beverage Products “การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โปรแกรม 2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”
งาน Cannabis Workshop for Food and Beverage Products “การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โปรแกรม 2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”
11/05/2022 อ่านต่อ
งาน Cannabis Workshop for Food and Beverage Products “การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โปรแกรม 1 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสกัดและนำพืชกัญชามาใช้ในอาหาร” รุ่นที่ 1
งาน Cannabis Workshop for Food and Beverage Products “การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โปรแกรม 1 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสกัดและนำพืชกัญชามาใช้ในอาหาร” รุ่นที่ 1
09/05/2022 อ่านต่อ
การประชุมหารือผลการวินิจฉัยสถานประกอบการและร่วมกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ปัญหาในจุดวิกฤติในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผักสดและโซ่อุปทานนมและผลิตภัณฑ์นม
การประชุมหารือผลการวินิจฉัยสถานประกอบการและร่วมกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ปัญหาในจุดวิกฤติในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผักสดและโซ่อุปทานนมและผลิตภัณฑ์นม
06/05/2022 อ่านต่อ
ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ
ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ "การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน"
05/05/2022 อ่านต่อ
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างสถาบันอาหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างสถาบันอาหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
20/04/2022 อ่านต่อ
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันอาหาร และบริษัท จีนีโอมิกซ์ โกลบอล จำกัด
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันอาหาร และบริษัท จีนีโอมิกซ์ โกลบอล จำกัด
11/04/2022 อ่านต่อ
ประชุมความก้าวหน้า ในการดำเนินงานร่วมกัน และการดำเนินงานสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก
ประชุมความก้าวหน้า ในการดำเนินงานร่วมกัน และการดำเนินงานสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก
31/03/2022 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins