สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กิจกรรม NFI
DIPROM…พร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย  กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (พืชเศรษฐกิจและผลไม้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
DIPROM…พร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (พืชเศรษฐกิจและผลไม้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
09/05/2024 อ่านต่อ
update
สถาบันอาหาร จับมือ ลงนามความร่วมมือ ท็อปส์ ท้องถิ่น ในเครือเซ็นทรัล รีเทล  ผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการ สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ
สถาบันอาหาร จับมือ ลงนามความร่วมมือ ท็อปส์ ท้องถิ่น ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการ สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ
01/04/2024 อ่านต่อ
update
อนาคตธุรกิจอาหารไทย” สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
อนาคตธุรกิจอาหารไทย” สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
29/03/2024 อ่านต่อ
สถาบันอาหารและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระดมทีมงานลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เก็บข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หวังยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยให้แข่งขันได้
สถาบันอาหารและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระดมทีมงานลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เก็บข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หวังยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยให้แข่งขันได้
26/03/2024 อ่านต่อ
พิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสมรรถนะความมั่นคงทางอาหาร
พิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสมรรถนะความมั่นคงทางอาหาร
08/03/2024 อ่านต่อ
สถาบันอาหารได้จัดการประชุมหารือการยกระดับมาตรฐานสำหรับการจัดการธุรกิจบริการอาหาร สำหรับคนหมู่มาก (Mass Catering)
สถาบันอาหารได้จัดการประชุมหารือการยกระดับมาตรฐานสำหรับการจัดการธุรกิจบริการอาหาร สำหรับคนหมู่มาก (Mass Catering)
07/03/2024 อ่านต่อ
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต
29/02/2024 อ่านต่อ
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เข้าพบ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร และนโยบายการสนับสนุนสถาบันอาหาร
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร เข้าพบ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร และนโยบายการสนับสนุนสถาบันอาหาร
14/02/2024 อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ คณะผู้บริหาร และพนักงานสถาบันอาหาร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ คณะผู้บริหาร และพนักงานสถาบันอาหาร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
05/01/2024 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins