สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการด้านนวัตกรรมอาหาร

แผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

“นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการนำองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และแนวคิดสร้างสรรค์มาปรับปรุงหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ (สถาบันอาหาร)”

บริการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation Design and Improvement) : ให้บริการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร (Beginning) และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
ประเภทการให้บริการ
• วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่ม  
• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การยืดอายุ ปรับปรุงสูตร ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 
กลุ่มอุตสาหกรรม
• อาหารสำเร็จรูป
• ขนมขบเคี้ยว
• เครื่องปรุงรส
• เครื่องดื่ม
• อาหารเพื่อสุขภาพ (Health food) 
• อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier Choice)
 
กรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการด้านนวัตกรรมอาหาร   ตาม Link นี้ 
หรือติดต่อ : คุณสรินทร / คุณมยุรา โทร.0-2422-8688  ต่อ  2112 , 9401
 
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins