บริการด้านนวัตกรรมอาหาร

แผนกพัฒนานวัตกรรม 

“นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการนำองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และแนวคิดสร้างสรรค์มาปรับปรุงหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ (สถาบันอาหาร)”

บริการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation Design and Improvement) : ให้บริการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร (Beginning) และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
ประเภทการให้บริการ
• วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่ม  
• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การยืดอายุ ปรับปรุงสูตร ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 
กลุ่มอุตสาหกรรม
• อาหารสำเร็จรูป
• ขนมขบเคี้ยว
• เครื่องปรุงรส
• เครื่องดื่ม
• อาหารเพื่อสุขภาพ (Health food) 
• อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier Choice)
 
กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม ตาม Link นี้ 
หรือติดต่อ : คุณขวัญจิตร / คุณมยุรา โทร.0-2422-8688 ต่อ  9502, 9401, 9402, 9403, e-mail : mayura@nfi.or.th
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins