สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการทดสอบความชำนาญ

การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า PT เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกันคุณภาพสำหรับการทดสอบของห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความชำนาญ     

1. โปรแกรมการทดสอบเชิงปริมาณ (Quantitative) ใช้ค่า Robust Z-Score ของกลุ่มผู้เข้าร่วมทดสอบความชำนาญโดยมีเกณฑ์ดังนี้    
       · ถ้า lZl ≤ 2.00     แสดงว่าผลการทดสอบนั้นยอมรับได้ (Satisfactory)    
       · ถ้า 2.00 < lZl < 3.00  แสดงว่าผลการทดสอบนั้นน่าสงสัย (Questionable)    
       · ถ้า lZl ≥ 3.00     แสดงว่าผลการทดสอบนั้นยอมรับไม่ได้ (Unsatisfactory)    
    
2. โปรแกรมการทดสอบเชิงคุณภาพ (Qualitative)    
       · ถ้าได้ผลการทดสอบตรงกับค่า Assigned value แสดงว่า "ผ่าน"    
       · ถ้าได้ผลการทดสอบไม่ตรงกับค่า Assigned value แสดงว่า "ไม่ผ่าน"    

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :    

แผนกทดสอบความชำนาญ ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร    
โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 5600-5604, 5304
โทรศัพท์มือถือ: 063 362 4407  
e-mail : pt@nfi.or.th    

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://pt.nfi.or.th

 

E-book เอกสารประชาสัมพันธ์โปรแกรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2567 - สถาบันอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

Remark: *The organizer has been accredited as a PT provider according to the international standard ISO/IEC 17043:2010 Number of System Certification: PT0002 issued by the Department of Science Service.
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins