สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
คณะกรรมการสถาบัน
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

อธิบดีกรมประมง
กรรมการ

นายสรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์
กรรมการ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กรรมการ

นายพิศาล พงศาพิชณ์

เลขาธิการ มกอช.
กรรมการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ผอ.สอวช.
กรรมการ

นายเจริญ แก้วสุกใส

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

นายผณิศวร ชำนาญเวช

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
กรรมการ

นายธรรศ ทังสมบัติ

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
กรรมการ

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

กรรมการ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร

กรรมการ

นายโฉลกพร ผลชีวิน

กรรมการ

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการหอการค้าไทย
กรรมการ

นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ

กรรมการ

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins