สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน.. รีบสำรองที่นั่ง..  รับจำนวนจำกัด ONLINE Consult Food Fraud Database
ด่วน.. รีบสำรองที่นั่ง.. รับจำนวนจำกัด ONLINE Consult Food Fraud Database
10/06/2024 อ่านต่อ
update
ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (การจัดการ/คุณภาพ)ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (การจัดการ/คุณภาพ)ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
07/06/2024 อ่านต่อ
update
ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน !!! รับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2567 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (เกษตรปลอดภัย GAP และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ 2567
ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน !!! รับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2567 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (เกษตรปลอดภัย GAP และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ 2567
07/06/2024 อ่านต่อ
ด่วน !!! รับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแห่งอนาคต (Halal Food of the Future) ขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่สากลประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพยกระดับมาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก
ด่วน !!! รับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแห่งอนาคต (Halal Food of the Future) ขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่สากลประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพยกระดับมาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก
06/06/2024 อ่านต่อ
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่  นครชัยบุรินทร์ เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงพื้นที่เพื่อสุขภาพและความงาม (Herbal City–Herbal Product)
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ นครชัยบุรินทร์ เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงพื้นที่เพื่อสุขภาพและความงาม (Herbal City–Herbal Product)
05/06/2024 อ่านต่อ
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่  นครชัยบุรินทร์ เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากซูเปอร์ฟู้ด (Super food–Super Product)
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ นครชัยบุรินทร์ เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากซูเปอร์ฟู้ด (Super food–Super Product)
05/06/2024 อ่านต่อ
เปิดรับสมัครแล้ว !! Executive Trip พร้อม Business Matching ไปกับ NFI
เปิดรับสมัครแล้ว !! Executive Trip พร้อม Business Matching ไปกับ NFI
31/05/2024 อ่านต่อ
“สถาบันอาหาร” “กระทรวงอุตสาหกรรม” ดีเดย์เปิดบูธศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทยในงาน THAIFEX ขับเคลื่อนอย่างรูปธรรม
“สถาบันอาหาร” “กระทรวงอุตสาหกรรม” ดีเดย์เปิดบูธศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทยในงาน THAIFEX ขับเคลื่อนอย่างรูปธรรม
29/05/2024 อ่านต่อ
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 2
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 2
29/05/2024 อ่านต่อ
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins