ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบของภาครัฐ ด้านมาตรฐาน อย.
สถาบันอาหาร โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 
ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วม "กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบภาครัฐ ด้านมาตรฐาน อย." ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายและมาตรฐานอาหาร และขั้นตอนการขออนุญาตกับ อย. ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
1.วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส จ.สิงห์บุรี
2.วันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
3.วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ณ ห้องบานบุรี โรงแรมแกรนด์เซาธ์เทิร์น จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.วันที่ 29-30 มีนาคม 2565 ณ ห้องพิงคพาเลซ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 
ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://forms.gle/9PnLf8xnDX8y8SaT6 หรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
คุณจุรีรัตน์ ปาคำสี 02-4228688 ต่อ 3103 chureerat@nfi.or.th
คุณธีรวุฒิ บัวแย้ม 02-4228688 ต่อ 3107 theerawoot@nfi.or.th
 
 
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins