ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
อบรมหลักสูตรใหม่ เรื่อง "ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารเพื่อการส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์"

 

 

ปีใหม่...เปิดตลาดใหม่...NEW‼️ หลักสูตร “ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารเพื่อการส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” ในวันที่ 23 มกราคม 2567 (1 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เป็นตลาดที่เติบโตต่อเนื่องและน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการของไทย การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปยังออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จำเป็นต้องศึกษาถึงกฎระเบียบ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดที่แสดงบนฉลากและข้อมูลของฉลากโภชนาการเพื่อให้มีความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 

 

วิทยากร : อ.อรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้จัดการแผนกกฎหมายอาหาร ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร

 

Topics :
- ระบบกฎหมายและมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และการตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า
- มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากสินค้าอาหาร ข้อบังคับ ข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลากอาหาร ตัวอย่างและรูปแบบฉลากอาหาร
- แนวทางการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลระบบกฎหมายและมาตรฐานอาหาร

 

Download รายละเอียดและสมัครออนไลน์ ได้ที่
https://www.nfi.or.th/training-list-detail.php?id=642

 

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%) :
สมาชิก NFI 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน : คุณธราธิป (เป๋า)
ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
E-mail : training@nfi.or.th
Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins