ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถ #นักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต เช่น Function Food, Healthy Drink, Healthy Food, Wellness Food เป็นต้น

 

สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถ #นักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่

ยกระดับผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

.

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

#กิจกรรมโครงการประกอบไปด้วย

ให้คำปรึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิต หรือการตลาด

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ

.

#คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

มีฐานะเป็นนิติบุคคล

เป็นผู้ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เบื้องต้น

มีโรงงานแปรรูปตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ

มีตราสินค้าเป็นของตนเอง หรือรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนเสร็จสิ้นโครงการ

.

ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์โดยการ สแกน QR code หรือ คลิ๊กลิงค์ https://forms.gle/pFMoTBpbASBU6XSe7

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่

065-359-9169 (คุณฉัตรวัชร์) Email:chattawat@nfi.or.th

089-055-3503 (คุณอาบีดิน) Email:abideen@nfi.or.th

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins