ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ฟรี!! โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

เรากำลังอยู่ในยุคที่ IoT มีบทบาทมากขึ้น รวมถึงในอุตสาหกรรมอาหารด้วย 
เพราะให้ประโยชน์กับการดำเนินการหลายอย่าง

การเริ่มต้นนำมาใช้นั้นอาจจะไม่ต้องลงทุนสูงอย่างที่คิด
และหากเข้าร่วม “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
กับเราแล้ว

ยิ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
 

สถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับ
- การติดตั้งระบบ IoT ในโรงงาน
- การให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล จำนวน 8 man-day
- การฝึกอบรมระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน

 

อย่าพลาดสมัครเข้าโครงการกับเราที่ https://bit.ly/3mmxd7U

 

สอบถามเพิ่มเติม
คุณสุกฤษฎ์ เติมสายทอง
ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2202
E-mail : training@nfi.or.th

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins