ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564

***อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินงานโดยสถาบันอาหาร
 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564
 
ขอเชิญผู้ประกอบการฟู้ดทรัค หรือผู้ประกอบการแฟรนไชส์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจทำฟู้ดทรัค
 
เข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมกลุ่มดังนี้
 การจัดการและการตกแต่งร้านค้าให้ประสบความสำเร็จ
 สุขลักษณะผู้สัมผัสอาหารและสุขาภิบาลการจัดการร้านอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เทคนิคการวางแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
 
ด่วน อบรม 2 รุ่น รับจำนวนจำกัดไม่เกินรุ่นละ 40 คน
รุ่นที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564
                   อบรมวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
         อบรมวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564
 
สถานที่อบรม สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : กำหนดการเเละวิธีการอบรมอาจเปลี่ยนเเปลงตามความเหมาะสม
 
พิเศษ >> สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร จะได้รับสิทธิต่อการคัดเลือกเพื่อพัฒนายกระดับธุรกิจหรือการ 
  เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด (จำนวนจำกัด)
หมายเหตุ : เกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเงื่อนไขและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 
***สนใจสามารถดาวน์โหลดสมัครได้โดย สแกน QR Code    หรือได้ที่ลิงค์  https://forms.gle/dFEfKVfbEjgexf468 ***
 
 พื้นที่เป้าหมาย : เฉพาะผู้ที่ประกอบกิจการในกรุงเทพมหานคร เเละ 5 จังหวัดปริมณฑล ได้เเก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี เเละสมุทรสาคร
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

      คุณภาณุพงค์ ยอดแก้ว 02-422-8688 ต่อ 2113 
      E-mail :Panupong@nfi.or.th

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins