ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล ปี 2564

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอาหาร / อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ที่มีการผลิตอาหารอัตลักษณ์ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส  สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอสภพ โทรศัพท์ 092-2615632  email: asaphop@nfi.or.th

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins