ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนคูปองตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปีงบประมาณ 2564

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร 

 

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนคูปองตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย : 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร/เกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือวิสาหกิจชุมชน และ/หรือผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ

2. มีสัญชาติไทย

3. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่ดำเนินการอยู่ภายใต้โครงการเดียวกันในปี 2564

4. มีรายได้รวมต่อปี ไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต และไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับภาคการค้าและบริการ

5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมองค์ความรู้ฯ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 วัน 

 

**สนใจลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ที่**

shorturl.at/cfDI5

 

รับสมัครด่วน!!! จำนวนจำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพนิดา 09-2462-1426, 02-422-8688 ต่อ 5107
คุณสริสรา 06-2169-1556

Line : @607defhx

 

 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins