ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
รับสมัคร ด่วน!!! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตอาหาร การจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับโรงงานและสถานประกอบการด้านอาหาร

 

 

 

รับสมัคร ด่วน!!!
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตอาหาร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 90%
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยการสนับสนุนจาก สสว.และสภาอุตสาหกรรม
ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME
หรือการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service : BDS)

 

เปิดบริการให้ผู้ประกอบการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับโรงงานและสถานประกอบการด้านอาหาร ดังนี้
แพคเกจ 1 (20,000 บาท)
การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
แพคเกจ 2  (40,000 บาท)
 การตรวจประเมินและรับรองระบบ GMP,GHPs/HACCP+ การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ
แพคเกจ 3 (80,000 บาท)
การให้คำปรึกษา GMP, GHPs, HALAL
- ให้คำปรึกษาระบบGMP/GHPs มากกว่า 5ครั้ง+การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ
- ให้คำปรึกษาระบบ HALAL มากกว่า 7 ครั้ง+การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ
 
แพคเกจ 4 (100,000)
การให้คำปรึกษา HACCP มากกว่า 7 ครั้ง+การตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ

 

โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในรูปแบบ Co-Payment สูงสุด 90% หรือรายละ 100,000 บาท

  • ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท  สนับสนุนค่าใช้จ่าย 90%
  • ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่าย 70%
  • ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50%
  •  

ผู้ประกอบการ MSME ที่สนใจรับบริการ ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
www.smewecareplus.com
www.nfi.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดที่
คุณวินิตา แผนกตรวจรับรอง สถาบันอาหาร
0 2422 8688 ต่อ 2501-2506
089 503 0883

E-mail is@nfi.or.th, winita@nfi.or.th

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins