ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ขอเชิญสมาชิกผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19”
ด่วน!! สัมมนาฟรี สัมมนาดีแห่งปี ... ขอเชิญสมาชิกผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19”
 
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live Thaichamber
 
จัดโดยคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และ คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 
Highlights
yesสรุปภาพรวมกฎหมายการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานกับสถานการณ์โควิด-19
yesสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
yesสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
yesมาตรฐานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices: GLP
yesการบริหารจัดการแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในโรงงานจากประสบการณ์จริง
 
สามารถลงทะเบียนเข้าสัมนา ได้ที่ : https://bit.ly/3GgqPJe
ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหาร (นราภรณ์) T. 02-018-6907
 
Cr. Labour & Fishery BOT
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins