ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ “DIPROM Japan Desk Business Matching”
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดวากายามะ และจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ “DIPROM Japan Desk Business Matching” ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นผ่านการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้ศึกษาตลาดและความต้องการจากผู้ประกอบการญี่ปุ่นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนต่อไปในอนาคต
 
ด่วน!! ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตาม QR Code
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มติมที่ นางสาวปวิชญา ศักยาภินันท์ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02-4306867 ต่อ 2 หรือ 087-3418262
Email : intercoop.dip@gmail.com
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins