ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
สถาบันอาหารร่วมงานครบรอบ 81 ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เเละบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันนี้ 10 ก.พ. 66 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมกับผู้บริหารสถาบัน ร่วมงานครบรอบ 81 ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เเละบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins