ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
สรุปผลสำเร็จและพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมดีๆ มาอีกแล้ว" โดยเฉพาะ SMEs, วิสาหกิจชุมชน, OTOP ในธุรกิจผลไม้แปรรูป  สมุนไพร  พืชผัก  ห้ามพลาด
 
► ร่วมงาน “สรุปผลสำเร็จและพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566
► รับฟังบรรยาย “บทบาทของ BRAND ในการเข้าถึงผู้บริโภคในยุค Metaverse”
► พร้อมชม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป สมุนไพรและพืชผัก กว่า 20 ผลิตภัณฑ์
 
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
ณ ห้องอมรินทร์ สถาบันอาหาร และผ่าน Facebook Live ทาง FB : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ลิงก์ลงทะเบียน : https://forms.gle/Zx6ucA4rknMNGk3DA
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins