ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ขอเชิญร่วมสมัคร NFI : Food Innovation Workshop การแปรรูปผลิตภัณฑ์“แกง”กึ่งสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีการทำแห้ง

ปลดล็อคสกิลการทำเมนูแกงไทย

สถาบันอาหาร ฝ่ายนวัตกรรมอาหารขอเชิญร่วมสมัคร NFI : Food Innovation Workshop การแปรรูปผลิตภัณฑ์“แกง”กึ่งสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีการทำแห้ง

 

การถ่ายทอดความรู้พื้นฐานและเทคนิคเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์“แกง”กึ่งสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทานหรือจำหน่ายและเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารให้ได้มาตรฐาน

 

รับจำนวนจำกัด 15 ท่านเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,900 บาท
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
ณ ห้องปิ่นเกล้า/ห้องPilot Plant สถาบันอาหาร
ลิงก์ลงทะเบียน : https://forms.gle/jbZuf3UrxX2vtkv66

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins