ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด (Food Process Control Supervisor)

หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด (Food Process Control Supervisor)

 

 

ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420 ) พ.ศ. 2563
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
ครั้งที่ 15 วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

 

 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รับสมัคร จำนวนจำกัด ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ได้ หรือ QR CODE

https://shorturl.asia/T9AEw

unnamed.png

 

 

เอกสารเพิ่มเติม   : ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม_หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตครั้งที่ 15  วันที่  25-29 มีนาคม 2567
                       : กำหนดการ Food Process Control Supervisor  ครั้งที่  14  วันที่ 18-22 กันยายน 2566 ลูกค้า

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins