ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการอาหารแปรรูปจังหวัดนครราชสีมา

 

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


**ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ**

  • การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชั่น (Functional food) 1 ผลิตภัณฑ์

  • ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยอาหาร (Food safety)
  •         หรือตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling)
  •         หรือตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์


**คุณสมบัติผู้สมัคร**ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

มีการใช้พืชสมุนไพร/ ผลไม้/ กัญชง หรือพืชอื่น

** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด **


สมัครได้ที่  https://forms.gle/rpfWLu4R2HYtVprB9

**หมดเขต 15 ธันวาคม 2566**

สอบถามเพิ่มเติม
 02 422 8688 ต่อ 9503 (คุณภิญญาพัชญ์), 9402 (คุณเครือวัลย์)

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins