ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (พืชเศรษฐกิจและผลไม้) ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย....

 

ด่วน !!! รับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 19 ธันวาคม 2566

 

 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (พืชเศรษฐกิจและผลไม้)
ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

 

 

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

 

  • 1. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภาพด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการเกษตรอุตสาหกรรมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ จำนวน 1 ครั้ง
  • 2. ได้รับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภาพ จำนวน 1 ครั้ง
  • 3. ได้รับคำแนะนำการพัฒนาผลิตภาพ 3 ครั้งต่อกิจการ ณ สถานประกอบการหรือสถานที่ที่เหมาะสม หรือ online
  • 4. ได้รับเกียรติบัตรการพัฒนาผลิตภาพ

 

 


 

 

 

จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

 

สมัครเลย
https://forms.gle/1V1XX8B7jiibRmp58 

 

 

 

ระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2566 – พฤษภาคม 2567


*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*
ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
คุณนิภาพร , คุณอรุณรัศมิ์
02 422 8688 ต่อ 2117,2109
(E)-mail :nfi_innovation@nfi.or.th

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins