ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

เช้าวันนี้ 4 ม.ค. 67 ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดงาน ซึ่งงานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ได้ให้เกียรติพูดคุยและถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins