ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย.. พัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้ประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พังงา, ชุมพร, ระนอง, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง และพัทลุง

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
ให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการในการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. GHP HACCP หรือ Halal

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. สถานประกอบการมีสถานที่ผลิต เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการจัดทำระบบมาตรฐาน
3. สถานประกอบการมีทีมบุคลากรดำเนินงานของโครงการไม่น้อยกว่า 3 คน ขึ้นไป
3. สถานประกอบการไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอื่นของกระทรวงอุตสาหกรรมในปีงบประมาณ 2567
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนเสร็จสิ้นโครงการ

 

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/G6UDUzU4tYoyZo3u7

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่
โทร. 082-254-6591 (คุณธรรมนูญ)
E-mail : thammanoon@nfi.or.

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins