ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
อบรมหลักสูตร “กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive Law and Regulation)”

 

เรียนรู้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีการใช้วัตถุเจือปนในกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกต้องเเละเป็นไปตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด 

 

หลักสูตรเรื่อง “กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive Law and Regulation)”  UPDATE ปี 2566
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 (1 วัน)
ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

วิทยากร : อ.นงลักษณ์ สิทธิเจริญชัย ที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายอาหาร และวิทยากรประจำสถาบันอาหารผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่อง
- พื้นฐานการประเมินความปลอดภัยเพื่อเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในไทยและต่างประเทศ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารDownload รายละเอียด >> https://www.nfi.or.th/training-list-detail.php?id=643ค่าลงทะเบียนต่อท่าน : สมาชิก NFI 3,200 บาท บุคคลทั่วไป 3,400 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน : คุณธราธิป แววศรี (เป๋า)
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
E-mail : training@nfi.or.th
Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 


>> ถาม-ตอบข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง
>> เข้าถึงผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด
>> คุยสดหลังไมค์ได้หากมีข้อสงสัย
>> เรียนครบ จบรับ Certificate ทันที

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins