ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
อนาคตธุรกิจอาหารไทย” สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
29 มีนาคม 2567 ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมออกรายการ “SME มีดีให้ดู” ดำเนินรายการโดย อ.วีระยุทธ เชื้อไทย ออกอากาศสด (LIVE) จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5 ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจของสถาบันอาหารในการส่งเสริม SME ไทย และอนาคตของธุรกิจอาหารไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายซอฟท์เพาวเวอร์อาหารไทยที่จะช่วยกระตุ้นธุรกิจอาหารไทยให้เติบโตทั้งในและต่างประเทศ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins