ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
สถาบันอาหาร จับมือ ลงนามความร่วมมือ ท็อปส์ ท้องถิ่น ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการ สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ
สถาบันอาหาร โดย ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ผนึกกำลังกับ Tops ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล โดย นายไบรอัน ฮิลล์ ผู้อำนวยการ Tops ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารภายใต้โปรแกรม Tops ท้องถิ่น โดยหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านโมเดิร์นเทรด เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน
.
Tops ท้องถิ่น คือโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพได้มีโอกาสขยายช่องทางการขายสู่โมเดิร์นเทรด ภายใต้ความร่วมมือนี้ ท็อปส์ ท้องถิ่น จะทำงานร่วมมือกับสถาบันอาหารอย่างใกล้ชิด ในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่โปรแกรมและรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังสถาบันอาหาร ซึ่งมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ในการช่วยยกระดับศักยภาพสินค้า
.
ในขณะเดียวกัน ทางสถาบันอาหารจะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ให้เข้าสู่โปรแกรม Tops ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจร่วมกัน (Supply Chain Management) พัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจสู่โมเดิร์นเทรดอย่างยั่งยืน
.
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เริ่มคิกอ็อฟจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชั่นและส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่น และ "เจาะช่องทางการขายกับโมเดิร์นเทรด และแนะนำ Tops ท้องถิ่น โปรแกรมสนับสนุน SME" มีผู้เข้า รับฟังร่วม 120 ราย และวันนี้ 1 เมษายน 2567 Tops ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรม Tops ท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายสถาบันอาหารรุ่นแรก จำนวน 28 กิจการ เข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ นำผลิตภัณฑ์มาทดสอบชิม เพื่อรับฟังผลการพิจารณาเบื้องต้น และคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุง ที่แกรนด์บอลลูม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพ ภายในงานยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาหารเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การจัดทำระบบสุขอนามัยในกระบวนการผลิต และการขออนุญาต อย. อีกด้วย แล้วเจอกันใหม่รุ่นที่สองนะค่ะ
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins