ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย (Health Food ang Anti-Aging Foog)

สมัครด่วน   รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น

 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท
 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร
 ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/r8mxxJVs83XAUYGa9

 

 

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*
ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
คุณนิภาพร , คุณอรุณรัศมิ์
02 422 8688 ต่อ 2117,2109
e-mail :nfi_innovation@nfi.or.th

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins