ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (การจัดการ/คุณภาพ)ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ด่วน !!! รับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2567 กิจกรรมพัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (การจัดการ/คุณภาพ)
ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  • - อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภาพ ด้านการบริหารจัดการ คุณภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง
  • - ได้รับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภาพ จำนวน 1 ครั้ง
  • - ได้รับคำแนะนำการพัฒนาผลิตภาพ 3 ครั้งต่อกิจการ ณ สถานประกอบการหรือสถานที่ที่เหมาะสม หรือ online
  • - ได้รับเกียรติบัตรการพัฒนาผลิตภาพ
     
 

จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมัครเลย https://forms.gle/v9Bzb3YuvrbodNnk6
ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม-กันยายน 2567

 

 

 

 

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*
ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
คุณนิภาพร , คุณอรุณรัศมิ์
02 422 8688 ต่อ 2117,2109
(E)-mail :nfi_innovation@nfi.or.th

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins