ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 2

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 2

 

 

 

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการอาหารแปรรูปจังหวัดนครราชสีมา

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 2

 

 

**ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ**
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มฟังก์ชั่น (Functional food) 1 ผลิตภัณฑ์

 

 

ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยอาหาร (Food safety)
        หรือตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling)
        หรือตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์

 

 

**คุณสมบัติผู้สมัคร**

ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

มีการใช้พืชสมุนไพร/ ผลไม้/ กัญชง หรือพืชอื่น (โดยต้องเป็นพืชที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารและเครื่องดื่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด **

สมัครได้ที่  https://forms.gle/FyAF1N4FTAiregE27

**หมดเขต 31 พ.ค. 67**


สอบถามเพิ่มเติม
 02 422 8688 ต่อ 9503 (คุณภิญญาพัชญ์), 9402 (คุณเครือวัลย์)

 

 


 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins