ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน !!! รับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2567 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (เกษตรปลอดภัย GAP และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (เกษตรปลอดภัย GAP และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ 2567 

 
 

ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ด่วน !!! รับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2567
กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย (เกษตรปลอดภัย GAP และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ 2567 

 

 

พื้นที่ดำเนินการ
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และสมุทรปราการ หรืออื่น ๆ ที่ผ่านการเห็นชอบจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  • - อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และการจัดการระบบเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จำนวน 1 ครั้ง 
  • - ได้รับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 ครั้ง
  • - ได้รับคำปรึกษาด้านการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดทำมาตรฐาน ด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สารตกค้างหรือผลิตภัณฑ์ 6 ครั้งต่อกิจการ ณ สถานประกอบการหรือสถานที่ที่เหมาะสม หรือ online 
  • - ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนามาตรฐาน้กษตรปลอดภัย
 
 
จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
สมัครเลย >> https://forms.gle/YeQvLf3wqR1aaCRD9 

 

 

 
 
ระยะเวลาโครงการ มิถุนายน - กันยายน 2567
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม* 
ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
คุณเครือวัลย์ 
02 422 8688 ต่อ 9402
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins