ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ นครชัยบุรินทร์ เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงพื้นที่เพื่อสุขภาพและความงาม (Herbal City–Herbal Product)

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่  "นครชัยบุรินทร์"
เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงพื้นที่เพื่อสุขภาพและความงาม (Herbal City–Herbal Product)

 

 

**ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ**

  • - การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

  • - ออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

  • - ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย//หรือตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์

 

 

 

 **คุณสมบัติผู้สมัคร**


 ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตเครื่องสำอางค์ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
 มีการใช้พืชสมุนไพรเชิงพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง (โดยต้องเป็นพืชที่อนุญาตให้ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)


** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด **
สมัครได้ที่  https://forms.gle/tbhenabeQJt6EjrSA
**หมดเขต 15 มิ.ย.67**

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins