ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ นครชัยบุรินทร์ เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากซูเปอร์ฟู้ด (Super food–Super Product)

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ "นครชัยบุรินทร์"
เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากซูเปอร์ฟู้ด (Super food–Super Product)

 

 

**ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ**

 

 

  • 1 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มจากซูเปอร์ฟู้ด
  • 2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  • 3 ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) //หรือตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling) //หรือตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์

 

 

**คุณสมบัติผู้สมัคร**
 ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
 มีการใช้พืชสมุนไพรเชิงพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง (โดยต้องเป็นพืชที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารและเครื่องดื่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)


** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด **
สมัครได้ที่  https://forms.gle/mKMDUjEifmXge2qh8
**หมดเขต 15 มิ.ย.67**


 สอบถามเพิ่มเติม
0812933693 (คุณนารีรัตน์)
0819611785 (คุณสุขสันต์)

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins