ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
สถาบันอาหาร ร่วมมือลงนามMOU กับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันอาหาร ร่วมมือลงนามMOU กับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน
4 มิถุนายน 2567 สถาบันอาหาร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในด้านวิชาการ ด้านมาตรฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสร้างเครือข่าย อันจะเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาล ให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
โดยมี ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในพิธีฯ พร้อมด้วย นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคุณนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ โรงแรม รีเจนท์ รามคำแหง กรุงเทพฯ
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins