ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
คุณนุชจรินทร์ เกตุนิล ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

คุณนุชจรินทร์ เกตุนิล ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม เยี่ยมชมกิจการสถาบันอาหารและหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยอาหาร วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปิ่นเกล้า ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins