ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
สถาบันอาหาร จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กจ.กทม.) พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล
สถาบันอาหาร จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กจ.กทม.) พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล
30 พฤษภาคม 2567 สถาบันอาหาร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กจ.กทม.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ของ กจ.กทม. ในด้านวิชาการ ด้านมาตรฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสร้างเครือข่าย อันจะเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
โดยมี ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และ นายประสพ ภู่สำลี รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามในพิธีฯ
พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป Halal ที่สถาบันอาหารให้การพัฒนาแก่ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และบูธผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ภายใต้บูธกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กสอ. (DIPROM)
ณ บูธศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทย (๑๑-๐๐๔๗) อาคาร 9-12 (Hall 11) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins