ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ด่วน !!! รับสมัครผู้ประกอบการจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแห่งอนาคต (Halal Food of the Future) ขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่สากลประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพยกระดับมาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก

 

 

พื้นที่ดำเนินการ

 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลทั่วประเทศไทย

 

 

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 
  1. 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล (In-house Training)
  2. 2. จัดทำเอกสารคู่มือฮาลาลเพื่อการรับรอง (Halal Manual)
  3. 3. ดำเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐานฮาลาลผ่านระบบออนไลน์
  4. 4. ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) ให้แก่สถานประกอบการ

 

         สมัครเลย >> https://forms.gle/dtfLLBqWQ1hzARQFA 

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins