ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการไทยและไต้หวัน ณ Thailand Trade and Economics Office (Taipei)

สถาบันอาหาร ร่วมกับ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการไทยและไต้หวัน ณ Thailand Trade and Economics Office (Taipei) โดยมีผู้ประกอบการไทยและไต้หวันเข้าร่วมมากกว่า 30 ราย

 

 นำทีมโดย ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์  ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และขอบคุณหน่วยร่วมดำเนินงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการไทย และให้คำแนะนำตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าไทยที่เหมาะสมกับไต้หวัน พร้อมด้วย คุณกัลยา ลีวงศ์เจริญ ผู้อำนวยการ สคต. ให้การบรรยายถึงสถานการณ์ตลาดสินค้าไทยในไต้หวัน พฤติกรรมผู้บริโภค ช่องทางตลาด และมาตรการที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าสู่ตลาดไต้หวัน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจและเตรียมเพื่อส่งสินค้าสู่ตลาดไต้หวัน

 

ภายในกิจกรรมฯ ผู้ประกอบการไทยและไต้หวัน มีการจับคู่ธุรกิจ มากกว่า 50 คู่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเกิดมูลค่าที่การค้าขายได้ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

#ตลาดไต้หวัน #อาหารฟังก์ชันและส่วนประกอบฟังก์ชัน #อาหารจากพืช #สถาบันอาหาร #สคต. #เจรจาธุรกิจ #ศึกษาดูงาน #National Food Institute

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins