สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

อัตราราคาการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ 

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบริษัท,หน่วยงาน ฯล ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น ***

***ราคานี้ไม่รวมค่าจัดทำ Banner ***

 

Promotion (ตั้งแต่ตอนนี้ถึง 30 มิ.ย. 2564)

  • 2 Month Sale 10%

  • 3 Month Sale 15%

  • 6 Month Sale 30%

  • > 2 Position Sale 20%

  • ฟรี Recommend Link ตลอดปี

               

 

 

  แผนผังตำแหน่งโฆษณา
          

www.nfi.or.th

   
 

 

 
 

 

 

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


   แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 3203-3204
   
E-mail : sukanya@nfi.or.th ,  
               kamphon@nfi.or.th 
  

 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins