สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (DIPROM Fruit Creation)

โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (DIPROM Fruit Creation) 

 

คลิ๊ก ++เพื่อรับชม VDO ถ่ายทอดกระบวนการแปรรูปผลไม้ 12 เรื่อง  ++

 

คลิ๊ก ++E-book : โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins