สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการขับเคลื่อนการผลิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model : การลด Food Loss และ Food Waste ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

Mulberry | การขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG MODEL : การลด FOOD LOSS & FOOD WASTE

 

 

 

Mulberry Toppings - บจก.มัลเบอร์รี่ บางกอก แอนด์ ออกานิค ฟาร์ม | BCG Model - Food Loss&Food Waste

 


 

ไอศกรีมมัลเบอร์รี่ เลมอนผสมอาซาอิ - บจก.สโนว์มิลค์เจลาโต | BCG Model - Food Loss&Food Waste

 

 

 


 

มัลเบอร์รี่อบแห้งปรุงรสวสช.กลุ่มผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง BCGModel-FoodLoss&FoodWaste

 

 


 

เครื่องดื่มน้ำมัลเบอร์รี่ผสมน้ำผลไม้รวม - บจก.นิวทริ-ไฟว์ ฟู้ด | BCG Model - Food Loss&Food Waste 

เครื่องดื่มน้ำมัลเบอร์รี่ผสมใยอาหาร - บจก.มาสเตอร์ไซ รีเสิร์ช | BCG Model - Food Loss&Food Waste 

เครื่องดื่มน้ำมัลเบอร์รี่ผสมวุ้นมัลเบอร์รี่ - บจก.รังทองคำ | BCG Model - Food Loss&Food Waste

 


 

Mulberry Protein Cube - วสช.หนองย่างเสือ | BCG Model - Food Loss&Food Waste

 


 

Mulberry Halthy Dressing - บจก.มีลา การ์เดน | BCG Model - Food Loss&Food Waste

 

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins