สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ในหอยแมลงภู่อบ

เชื้อ วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส  ในหอยแมลงภู่อบ  

          อากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนนี้ นอกจากเราจะต้องระวังอันตรายจากโรคลมแดดแล้ว เรื่องของอาหารการกินก็ต้องระวังกันด้วย เพราะในช่วงที่อากาศร้อนหรือร้อนจัดอาหารมักจะเน่าเสียง่าย เมื่อเราทานเข้าไปก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอาหารเป็นพิษได้ โดยเฉพาะอาหารทะเลจำพวกกุ้ง กั้ง หอย ปู ที่ปกติจะมีเชื้อก่อโรค เช่น เชื้อ วิบริโอ  พาราฮีโมไลติคัส  ปนเปื้อนอยู่ตามธรรมชาติ เชื้อชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในดินหรือตะกอนก้นทะเลที่ไม่ลึกมาก ตามทะเลชายฝั่ง หรือน้ำกร่อยจึงทำให้ปนเปื้อนอยู่ในอาหารทะเลดิบๆ ได้ไม่ยาก 

          ทว่าเชื้อ วิบริโอ  พาราฮีโมไลติคัส  เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะทำให้เกิดโรคกระเพาะลำไส้อักเสบ ทำให้มีอาการท้องร่วง ท้องเสีย อุจจาระมีเลือดปน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว หนาวสั่น ไข้ต่ำ อาการมักเกิดหลังได้รับเชื้อภายใน 10-12 ชั่วโมง แต่เชื้อชนิดนี้ไม่ทนความร้อน  สามารถทำลายได้โดยใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  เวลานาน 15 นาที  ฉะนั้น ถ้าเราปรุงอาหารทะเลให้สุกอย่างทั่วถึงเช่น  ต้ม ทอด นึ่ง อบ ปิ้ง ก่อนนำมาทาน ก็จะปลอดภัยจาก อันตรายของเชื้อชนิดนี้ได้ 

          วันนี้ สถาบันอาหารได้เก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่อบจำนวน 5 ตัวอย่าง จากร้านในตลาดสดและร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื้อ วิบริโอ  พาราฮีโมไลติคัส  ปนเปื้อน  ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อ วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ในหอยแมลงภู่ทั้ง 5 ตัวอย่าง ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดให้อาหารพร้อมบริโภคต้องไม่พบ วิบริโอ  พาราฮีโมไลติคัส  ปนเปื้อนหน้าร้อนนี้ ขอแนะว่าควรกินร้อน ใช้ช้อนตัวเอง เลี่ยงอาหารที่ปรุงสุกไว้นานแล้ว และหมั่นล้างมือ เพื่อความปลอดภัยจากทั้งเชื้อก่อโรคและโควิด 19 ///

 

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย

 

เอกสารเพิ่มเติม :
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins