ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2


       นับเป็นปีที่สองที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก หลังจากที่โครงการในระยะแรกนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

       โดยเมื่อวันที่ศุกร์ที่ 2  เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกัน

จัดสัมมนาเปิดตัวประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2  พร้อมกับ

ได้นำเสนอผลการศึกษา บทสรุปด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในต่างประเทศ ณ.ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี นายวิโรจน์  โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับเปิดงานสัมมนา พร้อมกันนี้นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาแนะนำสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งยังมี นายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตท่อและแปรรูปเหล็กแผ่นและนายกสมาคมชุบสังกะสีไทย  ผู้ชี่ยวชาญจากสถาบันเหล็กฯ และ ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาในครั้งนี้

       งานสัมมนาในครั้งนี้นั้น ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้กว่าหนึ่งร้อยคน  ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี

       สำหรับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2 นี้ ได้มุ่งเน้นจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ใน 6 สาขาอาชีพ ได้แก่

- อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW)

- อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)

- อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)

- อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW)

- อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)

- อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)

 

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ   ------>>>  Download

สำหรับเอกสารประกอบการสัมมนาของท่านวิทยากร ท่านสามารถดาวน์โหลด-----Download

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น โทรศัพท์: 02-712-4402-7 ต่อ 260   อีเมล์: Sirorat.kh@isit.or.th

 

 

ประธานกล่าวเปิดงาน

โดยผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (นายวิโรจน์  โรจน์วัฒนชัย)

 

    

 

บรรยากาศ การสัมมนาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins