ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
งาน Cannabis Workshop for Food and Beverage Products “การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โปรแกรม 1 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสกัดและนำพืชกัญชามาใช้ในอาหาร” รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร ร่วมงาน Cannabis Workshop for Food and Beverage Products “การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก อ.เดือนโรจน์ โรจน์รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญการนำกัญชา พืชสมุนไพร และเครื่องเทศ มาใช้ในอาหาร เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยเน้นเนื้อหา ความรู้สำคัญที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง Workshop วิธีการสกัดและการบ่ม การนำส่วนต่างๆของกัญชามาใช้ในอาหารและการปรุงเมนูอาหารด้วยวิธีต่างๆ พร้อมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากัญชาและกัญชง การปลูกกัญชาแบบ Smart Farm & iOT Technology และ Aeroponics Technology จากผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานอีกด้วย

 

งาน Cannabis Workshop for Food and Beverage Products “การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โปรแกรม 1 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสกัดและนำพืชกัญชามาใช้ในอาหาร” รุ่นที่ 1 จัดโดย สถาบันอาหาร ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอมรินทร์ และห้องปฏิบัติการทางอาหาร สถาบันอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins