ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
งาน Cannabis Workshop for Food and Beverage Products “การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โปรแกรม 2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

งาน Cannabis Workshop for Food and Beverage Products “การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โปรแกรม 2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอมรินทร์ และห้องปฏิบัติการทางอาหาร สถาบันอาหาร กำกับดูแลโดย คุณอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.เดือนโรจน์ โรจน์รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญการนำกัญชา พืชสมุนไพร และเครื่องเทศ มาใช้ในอาหาร และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร ในการการเผยแพร่องค์ความรู้ของกัญชา-กัญชง พร้อม WORKSHOP “การนำกัญชามาใช้กับประเภท : อาหารปรุงสุก อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท อาหารแช่แข็ง” โดยการเลือกนำส่วนต่างๆ ของกัญชามาใช้ให้เหมาะสม การวางแผน และปรุงเมนูกัญชา เพื่อเสริมรสชาติในอาหาร และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับประเภทอาหารต่างๆ อาทิ

อาหารปรุงสุก - ข้าวผัดกัญชา

อาหารแช่แข็ง - ข้าวต้มกัญชา ฮัมเบิร์กสเต็กเนื้อกัญชาสไปร์ซี่ บัวลอยงาดำกัญชา ลูกชิ้นหมูในซอสกัญชาอิตาเลี่ยน

อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท – ลูกชิ้นกัญชาผัดฉ่า ไส้กรอกหมูในน้ำซุปกัญชา ลูกชิ้น (plant based) ในซอสกัญชาอิตาเลี่ยน

zero waste - อาหารสัตว์จากเปลือกที่เหลือจากการสกัดเมล็ดกัญชง

พร้อมชิมเมนูสุดพิเศษ "หมูสะเตะกัญชา"

 

 

 

 

 

ข้าาวผัดกัญชา

 

ข้าวต้มกัญชา

 

 

 

 

ลูกชิ้นหมูในซอสกัญชาอิตาเลี่ยน

 

 

 

ฮัมเบิร์กสเต็กเนื้อกัญชาสไปร์ซี่

 

 

 

 

บัวลอยงาดำกัญชา

 

 

การบรรจุลูกชิ้นหมูในซอสกัญชาอิตาเลี่ยน และไส้กรอกหมูในน้ำซุปกัญชา ในภาชนะปิดสนิทก่อนการฆ่าเชื้อในหม้อความดัน

 

 

 

 

หมูสะเตะกัญชา

 

zero waste อาหารสัตว์จากเปลือกที่เหลือจากการสกัดเมล็ดกัญชง

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins