ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Phenixbox Online Open House for NFI’s members

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Phenixbox Online Open House for NFI’s members ที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม MS Team เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันอาหาร และบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้างโอกาสในการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Phenixbox.com แพลตฟอร์มค้าส่งแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลายล้านคนทั่วภูมิภาค สะดวก ปลอดภัย ซื้อขายได้ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำคัญในความร่วมมือครั้งนี้ รวมถึงอธิบายการใช้งานแพลตฟอร์มและแผนการตลาดที่ช่วยดึง Buyer Traffic เข้าสู่ PhenixBox

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins