ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เชิญชวนเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานานชาติสารพิษจากเชื้อราในรูปแบบออนไลน์
สมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย (Thai Society of Mycotoxicology) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Japanese Society of Mycotoxicology ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานานชาติสารพิษจากเชื้อราในรูปแบบออนไลน์ International Symposium Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 (ISMYCO 2022 & ICM2022) ภายใต้หัวข้อ “ Move to the next step on mycotoxin research and Asia network” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2565 ( September 6-9, 2022)
 
 
 
***สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ท่านจะได้รับส่วนลด 50% ของค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้***
*** All members of Japanese Society of Mycotoxicology and Thai Society of Mycotoxicology can receive a 50% discount on the conference registration fee***
***ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานและเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมครั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เวปไซต์ https://ismyco-icm2022.org/
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณนิตยา แจ้งโพธิ์นาค ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 02-7971900 ต่อ 4501 และ 4505 หรือ 02-5797537 หรือ fvetnyb@ku.ac.th
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins