ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส
 
 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ สถาบันอาหาร ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยคุณธีร์ ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองไม่มีการใช้ผงชูรส ในภัตตาคารร้านสาขา MK ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย (Supplier) ที่ส่งมอบให้กับ MK
 
 
ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นการทบทวนบันทึกข้อตกลงเดิมซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 หรือมากกว่า 15 ปีที่ผ่านมา และเพื่อการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องในปัจจุบัน และประโยชน์ด้านความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตอาหารของ MK ซึ่งขอบข่ายการดำเนินการจะครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ผงชูรสและกลุ่มอนุพันธ์ กรดกลูตามิก กรดกัวไนลิก กรดไอโนซินิก และโมโนโซเดียมกลูตาเมท รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย ที่ส่งมอบให้กับ MK และการตรวจสอบภัตตาคารร้านสาขา MK โดยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ครัว พื้นที่ผลิต และจัดเก็บอาหาร พื้นที่ให้บริการลูกค้าและสโตร์ เพื่อเป็นการตรวจสอบถึงการไม่ใช้ ไม่มีการจัดหา ตลอดถึงการจัดเก็บผงชูรสและกลุ่มอนุพันธ์ดังกล่าว
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins