ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วม"โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากกัญชง กัญชา สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสู่ตลาดโลก"

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ 14 กิจการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากกัญชง กัญชา สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสู่ตลาดโลก"

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กิจกรรมอบรม จัดวันที่ 6-8 กันยายน 2565

- กิจกรรมให้คำปรึกษา จัดวันที่ 21-22 กันยายน 2565

- กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ จัดวันที่ 23 กันยายน 2565

 

สถานที่ฝึกอบรม ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0-2422-8688 ต่อ 2201-2202

คุณแอม 098-553-9232

คุณชุ 061-698-9282

อีเมล training@nfi.or.th

Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

ร่วมจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins